תרגיל נשימה קצת מאתגר להורדת מתח ולחץ: 4X4 או Sweet 16