מדיניות אתר והחזרות

מדיניות cookies

באתר נעשה שימוש בעוגיות (cookies), לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. אתה רשאי, כמובן, לבטל בכל רגע את השימוש בעוגיות על ידי התאמת ההגדרות בדפדפן שלך, אולם אם תעשה כן לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

ידוע לך כי בהיותך גולש באתר, אתה מסכים כי למדיניות קוקיז ואיסוף מידע באתר מיינדפולנס עם לילה פורת.

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.

מיינדפולנס עם לילה פורת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור. על שינויים מהותיים תימסר הודעה בדף הבית של האתר.  

מדיניות שימוש, אחריות והחזרת מוצרים

תקנון האתר מסדיר את היחסים בין מיינדפולנס עם לילה פורת לבין כל אדם, לרבות חברה (להלן: "המשתמש") ויחולו על כל כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

למען הסר ספק, בעצם השימוש באתר, מצהיר המשתמש כי קיבל את כל התנאים וההתניות הכלולים בו והינו מסכים לקיים את כל ההוראות הכלולות בו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מיינדפולנס עם לילה פורת ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעת ההרשמה לאתר ו/או טופס צור קשר ו/או רכישה באתר, מוצעת למשתמש אפשרות להירשם לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית הדיוור שהתקבל. באחריות המשתמש לשים לב כי ביצע את ההסרה כנדרש.

מיינדפולנס עם לילה פורת מתחייבת לעשות ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אולם מובהר כי עלולים להופיע בו אי דיוקים, שמקורם בטעות בתום לב, ומיינדפולנס עם לילה פורת לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליה.

מיינדפולנס עם לילה פורת רשאית לעדכן מחירים של מוצרים ושירותים ותוספות בונוס למוצרים המוצגים באתר מעת לעת, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. המחיר התקף להזמנה שבוצעה, הינו המחיר שמוצג באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה על-ידי המשתמש. אם עודכן מחיר המוצר או השירות באתר, בטרם הושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחיר המעודכן באתר.

מיינדפולנס עם לילה פורת רשאית להציע מבצעים, הטבות, לרבות קופונים, והנחות או בכל אמצעי תקשורת אחר וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות ותוספות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד אלה שצוינו במפורש. לא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה.

מובהר כי מיינדפולנס עם לילה פורת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

מיינדפולנס עם לילה פורת שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או למנוע גישה לבונוסים למוצרים וקורסים ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

לא תתאפשר ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים דיגיטליים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (לדוגמא: קורסים דיגיטליים), שהמשתמש קיבל את הגישה אליהם מייד בתום תהליך התשלום.

מימוש סדנאות דיגיטליות, הדרכות דיגיטליות וקורסים דיגיטליים הינו לתקופת 3 חודשים בלבד. במידה ולא מומשו על ידי המשתמש, לא תתאפשר ביטול עסקה ו/או החזר תשלום חלקי או שלם.

ברכישת המוצר הדיגיטלי המשתמש מתחייב בזאת להשתמש בפרטי הגישה ו/או המוצר הדיגיטלי לשם צרכיו אישיים בלבד, ולא לחלוק אותם עם צד ג'.
במקרה בו ימצא כי המשתמש חולק את פרטי הגישה ו/או המוצר הדיגיטלי עם משתמשים אחרים (באמצעות נתוני כתובות IP), רשאית מיינדפולנס עם לילה פורת לבטל את גישת המשתמש לאזור החברים של מוצר זה ללא החזר כספי.

מיינדפולנס עם לילה פורת ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על-פי תנאי שימוש אלה.

גובה החבות שיש בין הספק ללקוח אינו יעלה על סך התמורה שהלקוח שילם לספק.

נפלה טעות קולמוס בתיאור פרטיו של מוצר או שירות, לא יחייב הדבר את מיינדפולנס עם לילה פורת ו/או את מי מטעמה.

מיינדפולנס עם לילה פורת אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש במוצר או בשירות שרכש ו/או בידע שרכש וכעת מספק שירות/מוצר למשתמשים צד ג'.

מיינדפולנס עם לילה פורת תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים ושירותים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי מוצר או שירות שרכש באתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל lila@lilaporat.com

תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי מיינדפולנס עם לילה פורת ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

מדיניות פרטיות

מיינדפולנס עם לילה פורת מודה לך על השימוש באתר. פרטיותך חשובה לנו ואנו מחויבים לשמור עליה בהתאם להוראות כל דין.

במקרים מסוימים, השימוש בשירותים שונים המוצעים באתר, כגון יצירת קשר, קבלת ניוזלטר או משלוח שאלות, מחייבים הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור פרטים אישיים אודותיך (למשל, שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיו"ב). מסירת הפרטים אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל להשתמש בשירותים. אם נרשמת לשירות, הנך מתחייב כי כל הפרטים שמסרת בעת הרישום הם נכונים ומדויקים. לגבי ניוזלטר, מידע פרסומי ותכתובות אלקטרוניות שמיינדפולנס עם לילה פורת עשויה לשלוח אליך (מטעמה או מטעם צד שלישי)- בהתאם להוראת הדין, הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל הודעות כאמור בכל עת.

בנוסף, מיינדפולנס עם לילה פורת אוספת מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

ידוע לך ואתה מסכים כי מיינדפולנס עם לילה פורת רשאית לעשות שימוש במידע אותו מסרת בעת הרישום, או מידע אחר שנאסף אודותיך והמזהה אותך באופן אישי, לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך, למשל, בכפוף להוראות הדין, מיינדפולנס עם לילה פורת רשאית להשתמש בפרטים שמסרת, או במידע שנאסף אודות הרגלי השימוש שלך באתר, לצורך אספקת השירותים באתר, שיפור, פיתוח והתאמת האתר לצרכי גולשים, שיפור חוויות המשתמש שלך, התאמת פרסומות באתר לתחומי ההתעניינות שלך, משלוח ניוזלטר, יצירת קשר עמך, פרסום תכנים מטעמך, ניתוח הרגלי השימוש באתר ויצירת מידע סטטיסטי.

ככל שהדבר נדרש לפי דין, מיינדפולנס עם לילה פורת תשמור את הפרטים האישיים שמסרת במסגרת מאגר מידע.

ככלל, מיינדפולנס עם לילה פורת לא תמסור לצד שלישי את פרטיך האישיים או מידע אחר המזהה אותך באופן אישי, אלא בהסכמתך.
עם זאת, במקרים הבאים, מיינדפולנס עם לילה פורת עשויה למסור את פרטיך לצדדים שלישיים –

במסגרת שיתופי פעולה בין מיינדפולנס עם לילה פורת לצדדים שלישיים במסגרת האתר, כאשר המידע דרוש לאותו צד שלישי לצורך אספקת השירותים לך; בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;

במקרה שמיינדפולנס עם לילה פורת תקבל צו שיפוטי המורה לך למסור את פרטיך;

במקרה בו מיינדפולנס עם לילה פורת סבורה כי הדבר נדרש על מנת למנוע נזק חמור לגופך או רכושך או לצורך עמידה בהוראות הדין;

במסגרת הליך משפטי בינך לבין מיינדפולנס עם לילה פורת;

במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מיינדפולנס עם לילה פורת בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם מיינדפולנס עם לילה פורת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד בתנאי השימוש ו/או בלא לקבל את הסכמתה של מיינדפולנס עם לילה פורת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן).

בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מיינדפולנס עם לילה פורת נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

דין וסמכות משפטית

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) ראשון לציון ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

תפריט נגישות